O projektu

Vítejte na stránkách fotoarchívu Muzea regionu Valašsko. K nahlížení je zpřístupněn fond, který nyní čítá 53 647 historických fotografií. Dále budeme pokračovat v doplňování fotoarchívu o nové fotografie, které průběžně získáváme do sbírek.

Rádi bychom Vás požádali o pomoc se zpřesněním určení jednotlivých fotografií. Pokud naleznete chybu či jiný nedostatek, neváhejte a napište e-mail správci fotoarchívu. Při komunikaci prosíme užijte číslo fotografie. Za každou pomoc budeme vděčni!

Zveřejněné fotografie jsou určeny pouze pro prohlížení a studium, jsou proto opatřeny vodoznakem.

Prohlížené fotografie (autorská díla) mohou být chráněny autorskými právy, a to následovně:

- muzeum je vlastníkem licence k autorskému dílu, poskytnutí licence ke komerčním účelům na základě vaší žádosti o poskytnutí fotografií v tiskové kvalitě bude zpoplatněno,

- muzeum není vlastníkem licence k autorskému dílu, příjemce fotografického materiálu v digitální podobě si tato licenční práva musí s držitelem vypořádat sám, přípravy související s fotografickým materiálem v digitální podobě v tiskové kvalitě budou v případě komerčního užití zpoplatněny.

V případě vašeho zájmu o fotografie v tiskové kvalitě k jinému užití (do publikací, diplomové práce, pro jiné účely) prosím kontaktujte správce fotoarchívu Ing. Martina Leskovjana

na e-mailové adrese leskovjan@muzeumvalassko.cz.

 

PODMÍNKY OBJEDNÁVEK A ÚHRAD

Základní manipulační poplatek za poskytnutí fotografií pro nekomerční účely činí 100 Kč. Nekomerčními účely se mimo jiné rozumí studijní, edukační a badatelské účely a také prezentační účely veřejných organizací a institucí.

V případě požadavku na poskytnutí více fotografií než 3 ks, je navíc každá další fotografie zpoplatněna sazbou 20 Kč/fotografie.

Manipulační poplatek při poskytnutí fotografií pro komerční účely anebo při nestandardních požadavcích na kvalitu fotografií je řešen vždy individuálně. Standardně poskytujeme fotografie v rozlišení 600 DPI.

Manipulační poplatek kryje náklady poskytovatele služby spojené s vyhledáním, přípravou licenční smlouvy, digitalizací (v domluvené kvalitě), poskytnutím a vyúčtováním objednaných fotografií. Poplatek za poskytnutí fotografií pro komerční účely navíc zohledňuje komerční účel využití poskytnutých fotografií.

Manipulační poplatek je po podpisu licenční smlouvy a přidělením variabilního symbolu možno uhradit bezhotovostně na účet muzea (č. ú. 3136851/0100), popř. v hotovosti na pokladně muzea (zámek Vsetín) v běžné pracovní době Po - Pá 7:00 - 15:30. Fotografie budou po ověření provedené platby odeslány e-mailem popř. uloženy do webové úschovny muzea a bude vám zaslán odkaz ke stažení (v případě většího objemu dat než 15 MB). Data je možno uložit i na zaslaný/doručený flash disk.

Položky